"Boldogok, akik észreveszik egy diófában a bölcsőt, az asztalt és a koporsót, és mindháromban a diófát, mert nemcsak néznek, hanem látnak is." Gyökössy Endre

LÉLEKHEZ SZÓLÓ

Kiszáradt pusztaság a lelkem,
már csak a félelmet keresem ...

Nem voltak elég a századok,
könyvekbe leirt
történelmi tanulmányok,
s azokból levont tanulságok.

Még mindig a kínt keresem!

Lelkedben,
szíved mélyén,
már csak ez ad menedéket.

"Nyugalom"? "Megértés"?
Bárgyúság!

Mindennapi küzdelmeink során
megélt szenvedéseink,
pofonjaink, átkozott csapásaink,
melyek megértetik velünk,
hogy nincs beletörődés!

Küzdelem!
Mindig az marad az élet!

S muszáj! Igenis muszáj,
egyre tovább lépned.